Land Samenstelling Bladen Luxe   St. luxe   Leverbaar
GV Nederland Titelblad,2018-7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,7.6,7.7 8 € 26,70 30 nov. ’18
GV Ned. Velletjes 2018-5.1,5.2,5.3,5.4,5.5 5 € 18,05 30 nov. ’18
GV Mooi Nederland Titelblad, 2018/5.1 t/m 2018/5.5 6 € 21,40 30 nov. ’18
GV Mooi Ned. Verzamelvel Voor het verzamelvelletje van 2018 1 € 4,65 30 nov. ’18
GV Grenzeloos Ned. Verschijnt niet meer
Nederland Basis (1) 283-293,A99 12 € 41,40 € 28,70 30 nov. ’18
Nederland Extra (2) 283a,284a,285a,287a,289a,290a,291a,292a,
293a
9 € 29,65 € 17,95 30 nov. ’18
Ned. Velletjes (3) V153 t/m V161 9 € 29,65 € 21,85 30 nov. ’18
Ned. Velletjes Extra (4) V153a-d,V156a-c,V157a,V158a 9 € 34,60 € 23,15 30 nov. ’18
Ned. Port Betaald (5) Port Betaald 5 1 € 4,45 € 3,15 30 nov. ’18
Ned. Blauwdrukken (6) NVPH 16 1 € 4,45 30 nov. ’18
Persoonlijke Postz. (7) Zie brochure voor setjes neutrale bladen PP
Mooi Nederland (8) MN V46,MN V47,MN V48 3 € 10,75 € 6,85 30 nov. ’18

 

Land Samenstelling Bladen Luxe   St. luxe   Leverbaar
Curaçao 2018-1,2,B1 3 € 13,25 € 8,25 29 mrt. ’19
Sint Maarten 2018-1,B1 2 € 7,60 € 5,00 29 mrt. ’19
Caribisch Nederland 2018-B1,B2,B3,B4,B5,B6,B7,B8,B9 9 € 29,65 € 17,95 29 mrt. ’19
Ned. Antillen Curaçao, St.Maarten, Caribisch NL 14 € 45,40 € 27,20 29 mrt. ’19
Aruba 83,84,85,PS2 4 € 16,75 € 10,30 29 mrt. ’19
Suriname 140,141,142,143,144,B72,B73,B74 8 € 26,50 € 16,10 29 mrt. ’19

 

Land Samenstelling Bladen Luxe   St. luxe   Leverbaar
Aland (Incl. Frama) 2018-info,2018-1,B1,H1,F1 (kleur) 5 € 19,65 € 14,10 29 mrt. ’19
Aland Gutter Pairs 2018-GP1 t/m GP4 4 € 14,70 € 9,10 29 mrt. ’19
Andorra Frans 91,92,B14 3 € 10,75 € 6,85 29 mrt. ’19
Andorra Spaans 51,B13 2 € 7,60 € 5,00 26 apr. ’19
Australië 227-234,B113-B119 15 € 50,65 € 30,10 26 apr. ’19
Azoren-Madeira Az.38,B52,Mad.38,B53 4 € 13,90 € 8,70 26 apr. ’19

 

Land Samenstelling Bladen Luxe   St. luxe   Leverbaar
België Basis (1a) Infoblad,295-297,B211-B222 16 € 51,35 € 31,85 29 mrt. ’19
België Zegels uit bl. (1b) 297a,297b,297c,297d,297e,297f,297g 7 € 23,35 € 14,25 29 mrt. ’19
België Pz. boekjes (1c) C36g 1 € 4,45 29 mrt. ’19
België Velletjes (1d) 2018-V1-V6 6 € 20,20 € 13,70 29 mrt. ’19
België Briefkaarten (3) Geen supplement
België Spoorweg (4) Geen supplement
België NA (6) NA30,NA31 2 € 7,60 29 mrt. ’19
België Buzin 15 1 € 4,65 29 mrt. ’19

 

Land Samenstelling Bladen Luxe   St. luxe   Leverbaar
Baltische Staten Est.:2018:1,2,3,B1;Let.:2018:1,2,3,B1,B2; Lit.:2018:1,2,B1,B2,B3 14 € 45,40 € 27,20 26 apr. ’19
Canada 220 t/m 224,B161 t/m B167 12 € 56,85 € 33,70 26 apr. ’19
China 2018-1 t/m 9,B1 tm B7 16 € 51,70 € 30,90 1 juli ’19
Denemarken 150,151,B43,B44 4 € 13,90 € 8,70 29 mrt. ’19
Duitsland 2018-1,2,3,4,5,6,B1 7 € 23,35 € 14,25 29 mrt. ’19
Europa Cept 445 t/m 456 12 € 39,10 € 23,50 26 apr. ’19
Europa Blokken BL187 t/m BL192 6 € 20,20 € 12,40 26 apr. ’19
Europa Meelopers A128 1 € 4,45 € 3,15 26 apr. ’19
Falkland Islands 119,120,121,B41 4 € 13,90 € 8,70 29 mrt. ’19
Falkland Isl. Depend. 76,77,B27 3 € 10,75 € 6,85 29 mrt. ’19
Falkland Isl. BAT 59,60,61,B31 4 € 13,90 € 8,70 29 mrt. ’19
Färoër (incl. Postz. boekjes) 2018-info,1,2,B1,B2,H1,H2,H3,F1 9 € 30,05 € 23,05 29 mrt. ’19
Färoër Christmas Seals Jól2018 1 € 4,65 29 mrt. ’19
Finland 139 t/m 141,B68,B69,H58,H59,H60 8 € 29,10 € 23,95 29 mrt. ’19

 

Land Samenstelling Bladen Luxe   St. luxe   Leverbaar
Frankrijk Basis (1a) Infoblad (2x),347 t/m 352,B189 t/m  B195,CN98 t/m CN105 23 € 79,75 € 57,90 29 mrt. ’19
Frankrijk Zegels uit b&b (1b) 352a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m 13 € 42,25 € 25,35 29 mrt. ’19
Frankrijk Pz.boekjes (1c) Geen supplement
Frankrijk Rode Kruis (1d) Geen supplement
Frankrijk Blokken Extra (1e/1) B189a (Sonia Rykel Paris),
B192a (Edouard Vuillard) 
2 € 7,60 € 5,00 29 mrt. ’19
Frankrijk Blokken Extra (1e/2) B194a (Croix- Rouge) 1 € 4,45 € 3,15 29 mrt. ’19
Frankrijk CNEP (1f) CNEP34 1 € 4,45 € 3,15 29 mrt. ’19
Frankrijk Blokken Extra (1g/1)  B191a (Paris-Philex ’18) 1 € 4,45 € 3,15 29 mrt. ’19
Frankrijk Blokken Extra (1g/2) B193a,B193b (Ryder Cup) 2 € 7,60 € 5,00 29 mrt. ’19
Frankrijk FFAP (1p) FFAP6 1 € 4,45 € 3,15 29 mrt. ’19
Frankrijk Capitales Eur. 2018-1 (infoblad),2018-2 (Talinn) 2 € 6,60 29 mrt. ’19
Fr. T.A.A.F. 77,78,B43,B44,B45,B46,B47 7 € 23,35 € 14,25 29 mrt. ’19
Fr. Nieuw-Caledonië 98,99,B45 3 € 13,65 € 9,80 29 mrt. ’19
Fr. Polynesië 113,114,B47,B48,C11 5 € 17,05 € 11,85 29 mrt. ’19
Fr. St. Pierre & Miquelon 67,68,B33,B34,B35 5 € 17,05 € 10,55 29 mrt. ’19
Fr. Wallis & Futuna 85,86,B26 3 € 10,75 € 6,85 29 mrt. ’19

 

Land Samenstelling Bladen Luxe   St. luxe   Leverbaar
Gibraltar 152,153,154,155,B83,B84,B85,B86 8 € 26,50 € 16,10 26 apr. ’19
Griekenland 236,237,238,239,240,B84 t/m B91 13 €42,25 € 25,35 26 apr. ’19
Groenland 76,77,78,B56,B57,B58,B59 7 € 23,35 € 14,25 29 mrt. ’19
Hongarije 2018-1,2,3,3a, B1 t/m B7 11 € 35,95 € 21,65 26 apr. ’19
Hong Kong (China) 2018-1,1a,2 t/m 6,B1 t/m B7, B7a,B8 16 € 51.70 € 30,90 26 apr. ’19

 

Land Samenstelling Bladen Luxe   St. luxe   Leverbaar
Groot-Brittannië 274 t/m 281,B77 t/m B81 13 € 42,25 € 25,35 29 mrt. ’19
Groot-Brittannië Extra E21,R27 2 € 10,55 € 6,70 29 mrt. ’19
Groot-Brittannië Fast Stamps FS25,FS26 2 € 10,55 € 6,70 29 mrt. ’19
Alderney 58,59,B27 3 € 10,75 € 6,85 29 mrt. ’19
Guernsey G137 t/m G140,GB64,GB65,GB66 7 € 26,00 € 15,70 29 mrt. ’19
Guernsey Post & Go PG4 1 € 4,45 € 3,15 29 mrt. ’19
Jersey (Inc. Post & Go) J178 t/m J185,JB86 t/m JB93 (incl. JB87A,JB89A), PG5 19 € 54,85 € 32,75 29 mrt. ’19
Jersey Post & Go  PG5 1 € 4,45 € 3,15 29 mrt. ’19
Isle of Man M163 t/m M170,M2018-B1-B3, PG2,PG3 13 € 42,25 € 26,65 29 mrt. ’19

 

Land Samenstelling Bladen Luxe   St. luxe   Leverbaar
Ierland 192,193,194,195,196,197,197a,B68,B69 9 € 29,65 € 19,25 26 apr. ’19
Indonesië 361,362,363,364,365,366,367,368,369 9 € 29,65 € 17,95 26 apr. ’19
Indonesië Blokken 362a,364a,364b,365a,365b 5 € 17,05 € 10,55 26 apr. ’19
Israël 251,252,253,254,255,B69,B70,B71,C26 9 € 29,65 € 19,25 26 apr. ’19
Israël Velletjes 251a,b,252a,253a,b,c,254a,255a,b,c,e,B71a,b, 2018-Labels 1,2,2018-PS1-11 27 € 86,35 € 51,25 22 juli ’19
Italië 311,312,313,314,315,316,317,38,318a,B64 10 € 32,80 € 19,80 26 apr. ’19
Liechtenstein 159,160,161,162,B44,B45,B46 7 € 23,35 € 14,25 29 mrt. ’19
Luxemburg 179,180,181,182,B33 5 € 19,80 € 12,10 29 mrt. ’19
Malta 149,150,151,B66,B67,B68 6 € 26,00 € 15,70 26 apr. ’19
Monaco Infoblad,2018-1 t/m 9 (kleur) 10 € 33,40 € 20,80 29 mrt. ’19
Nieuw-Zeeland 228 t/m 233,B208 t/m B217 (Incl. B208a,B210a,B215a) 19 € 61,15 € 40,35 26 apr. ’19
Noorwegen 161 t/m 163, B34 4 € 13,90 € 8,70 29 mrt. ’19
Oostenrijk 249,250,251,252,253,254,B62,B63,B64 9 € 29,65 € 17,95 29 mrt. ’19
UNO Wenen UN72,UN72a,UN73,UNB50,UNB51,UNB52 6 € 29,05 € 17,50 29 mrt. ’19
Polen 2018-1,2,3,4,5,6,7,B1 t/m B9 16 € 51,70 € 30,90 26 apr. ’19
Portugal 307 t/m 316,B307 t/m B317,C16 22 € 70,60 € 43,30 26 apr. ’19
Rusland 2018-1 t/m 10,B1 t/m 9 19 € 61.15 € 36,45 12 aug. ’19
San Marino 2018-1,2,3,B1,B2,B3 6 € 20,20 € 12,40 26 apr. ’19
Spanje 308 t/m 314, B190 t/m B201,C22 20 € 64,30 € 39,60 26 apr. ’19

 

Land Samenstelling Bladen Luxe   St. luxe   Leverbaar
UNO New York 135,136,136a,137,137a,B56,B57,B58 8 € 32,15 € 19,30 26 apr. ’19
UNO Vlaggen FB54,FB55 2 € 7,60 € 5,00 26 apr. ’19
UNO Personal Stamps PS 2018-1,2,3,4,5,6 6 € 20,20 € 12,40 26 apr. ’19
UNO Endangered Species 2018-1 1 € 4,65 € 3,25 26 apr. ’19
USA Basis 286,287,288,289,290,291,B79,B80 8 € 26,50 € 16,10 26 apr. ’19
USA Extra 287a,289a,291a 3 € 10,75 € 6,85 26 apr. ’19
Vaticaan 158,159,160,B53,B54,B55 6 € 20,20 € 12,40 26 apr. ’19
IJsland 134,135,136,B45,B46 5 € 17,05 € 10,55 29 mrt. ’19
Zuid-Afrika 100,B157,B158,C12 4 € 13,90 € 10,00 26 apr. ’19
Namibië 2018-1,2 2 € 7,60 € 5,00 26 apr. ’19
Zweden 2018-1,2,3,4,B1 5 € 22,90 € 13,90 29 mrt. ’19
Zweden Postzegelboekjes FH215,FH216,FH217 3 € 16,75 € 10,30 29 mrt. ’19
Zwitserland 194,195,196,197,198,B45 6 € 20,20 € 12,40 29 mrt. ’19
UNO Genève 2018-1,1a,2,B1,B2,B3 6 € 22,90 € 13,90 29 mrt. ’19

 

Land Samenstelling Bladen Luxe   St. luxe   Leverbaar
PZM 1e helft 2018 PostNL nr. 570 – 578 7 € 23,35 X 30 nov. ’18
PZM 2e helft 2018 PostNL nr. 579 – 587 6 € 20,20 X 30 nov. ’18

 

Land Samenstelling Bladen Luxe   St. luxe   Leverbaar
Munt Willem-Alexander (Zwart-wit) Geen supplement
Munt Willem-Alexander (Kleur) Geen supplement